Prosjekter2018-12-21T11:38:26+00:00

Prosjekter

2019-05-24T11:26:08+00:00

Kurs

Vi holder kursene: Introkurs ("RAS for dummies"), Innføring og opplæring i RAS, RAS med fokus på vannkvalitet +Fiskevelferdskurs. MoreFish er godkjent av Mattilsynet som kursholder i fiskevelferd.

2019-05-24T11:27:49+00:00

Sertifisering

MoreFish bidrar i prosessen for å få ditt selskap godkjent etter ulike miljøstandarder. Vi kjører Global GAP /ASC prosesser og er med i ett team som jobber med godkjenning i henhold til NS9416.

2019-05-24T11:28:47+00:00

Blåbasen

Morefish etablerte og drifter Blåbasen som er et samlokaliseringstiltak for havbruksbedrifter i Trøndelag. Vi har per i dag 13 medlemsbedrifter.