Konseptutvikling

Konseptutvikling2019-05-24T11:25:34+00:00

Project Description

Vi kjører innovasjonsprosesser og bidrar til konkretisering av konsepter, fundamentert på kunnskap fra akvakulturnæringa. Vi har prosjektledelse på flere innovasjonsprosjekt.

Vi kjører innovasjonsprosesser og bidrar til visualisering av konsepter, med kunnskap i akvakulturnæringa. Vi har prosjektledelse på flere innovasjonsprosjekt – som omfatter alt fra sirkulærøkonomiprosjekter og teknisk utvikling av nytt utstyr.

Vi har bidratt i konseptutviklingsprosessen til Osland havbruks “Bunnsolid”, SalmoNor’s «SalmoWell» og Daafjorden Klekkeri’s «Individbasert fôring».

Bildet viser “Bunnsolid” som er konstruert som betongbeina på en oljerigg. Norge har verdens nest lengste kystlinje og dette er ett av våre konkurransefortrinn. Konstruksjonen er lite arealkrevende og helt rømmingsfri. Den gir mulighet til å kontrollere vannmiljø og utslipp. Den er prosjektert for å gi lusefri oppdrett, god fiskevelferd og en sikker arbeidsplass.

Ta kontakt med Helene@morefish.no for mer informasjon.