Etablering av landbasert oppdrett

Etablering av landbasert oppdrett2019-05-14T10:16:56+00:00

Project Description

Vi er involvert i flere etableringer av landbaserte anlegg, har kompetanse på utforming og bestilling fra leverandører, samt drifter to anlegg.

Vi er innleid av oppdrettselskap i etableringsfasen på nye anlegg.

Vi har også innleid i driften av to anlegg i dag: Ett rensefiskanlegg og ett settefiskanlegg.

Bildet er fra Tjeldbergodden Rensefisk. Vi kjørte hele prosessen fra tomtebefaring til ferdig fisk på Tjeldbergodden. Tjeldbergodden Rensefisk ble etablerte sammen med Måsøval Fiskeoppdrett AS og Refsnes Laks. I 2016 leverte vi vår første gruppe fisk. Tjeldbergodden står for alle ledd i produksjonen – fra stryking og befruktning, og fram til den ble levert ut i merden. Anlegget har i dag 11 faste ansatte og leverer friske lusespisere som gir et viktig bidrag inn i kampen mot lakselus.

flyer_anleggsdesign