Home1220182019-03-14T12:45:15+00:00

MoreFish utvikler smarte løsninger for bedre ytelse og mer fisk.

Kontakt oss

Prosjekter

2019-01-02T08:19:00+00:00

Konseptutvikling

Vi kjører innovasjonsprosesser og bidrar til konkretisering av konsepter, fundamentert på kunnskap fra akvakulturnæringa. Vi har prosjektledelse på flere innovasjonsprosjekt – som omfatter alt fra sirkulærøkonomiprosjekter og teknisk utvikling av nytt utstyr.

2019-03-14T13:07:43+00:00

Sertifisering

MoreFish bidrar i prosessen for å få ditt selskap godkjent etter ulike miljøstandarder. Vi samarbeider med Rambøll rundt å få ditt anlegg godkjent etter NS9416, og kjører Global GAP /ASC prosesser.

2019-01-02T08:22:07+00:00

Blåbasen

Morefish etablerte og drifter Blåbasen som er et samlokaliseringstiltak for å samle bedrifter som ønsker å bidra til at norsk havbruk utvikler seg i en konkurransedyktig og bærekraftig retning.

Hvorfor Morefish

 • Mindre svinn

 • God vannkvalitet

 • Godkjenning og sertifisering

 • Trygghet

 • Korrekt løsning sparer tid og penger

 • Vi har kunnskapen og nettverket.

Tjenester

 • Miljøsertifisering

 • Kvalitetssystem & Internkontroll
 • Produktdesign
 • Fast-Track FoU
 • Prosjektledelse
 • Fiskevelferdskurs
 • Konsesjoner & Tillatelser
 • SkatteFUNN & Finans